Trạm Y tế xã Nghĩa Thuận

Xã Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Nghĩa Mỹ

Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Long Sơn

Long Sơn, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Hòa Hiếu

Hòa Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Quang Phong

Quang Phong, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Tây Hiếu

Tây Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Quang Tiến

Quang Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Nghĩa Tiến

Nghĩa Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Đông Hiếu

Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An

Trạm Y tế Nghĩa Hòa

Nghĩa Hòa, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An