Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu
Bảo tàng Văn hoá các dân tộc huyện Quỳ Châu

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: thanhln.nan@vnpt.vn

Địa chỉ: Khối 3, Thị trấn Tân lạc, Huyện Quỳ Châu Thị trấn Tân Lạc, Huyện Quỳ Châu, Tỉnh Nghệ An

BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC – QUỲ CHÂU Bảo tàng Văn hoá các Dân tộc Quỳ Châu toạ lạc trên một diện tích khoảng 2.000m2, được xây dựng năm 1975 và hoàn thành vào năm 1976. Đây là nơi trưng bày các hiện vật, tư liệu lịch sử của các dân tộc thiểu số vùng tây bắc Nghệ An và các tài liệu về sự ra đời, hoạt động của 3 huyện miền núi: Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp (thuộc Phủ Quỳ cũ). Bảo tàng hiện có 373 hiện vật, tư liệu lịch sử từ thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Bảo tàng còn là nơi lưu giữ các tài liệu, hiện vật giúp cán bộ, học sinh, sinh viên tham quan nghiên cứu về lịch sử địa phương và dân tộc học thuộc vùng núi Nghệ An, các mô hình nhà sàn, chữ viết của dân tộc Thái... Ngoài ra, đây còn là nơi hoạt động phục vụ mục đích và nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ. Trong tổng số 373 hiện vật còn lưu giữ trong bảo tàng, có 41 hiện vật khoa học, 10 hiện vật sành, sứ, thuỷ tinh, 43 hiện vật ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

BẢO TÀNG VĂN HÓA CÁC DÂN TỘC – QUỲ CHÂU

 

Bảo tàng Văn hoá các Dân tộc Quỳ Châu toạ lạc trên một diện tích khoảng 2.000m2, được xây dựng năm 1975 và hoàn thành vào năm 1976. Đây là nơi trưng bày các hiện vật, tư liệu lịch sử của các dân tộc thiểu số vùng tây bắc Nghệ An và các tài liệu về sự ra đời, hoạt động của 3 huyện miền núi: Quỳ Châu, Quế Phong, Quỳ Hợp (thuộc Phủ Quỳ cũ).

Bảo tàng hiện có 373 hiện vật, tư liệu lịch sử từ thời kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Bảo tàng còn là nơi lưu giữ các tài liệu, hiện vật giúp cán bộ, học sinh, sinh viên tham quan nghiên cứu về lịch sử địa phương và dân tộc học thuộc vùng núi Nghệ An, các mô hình nhà sàn, chữ viết của dân tộc Thái... Ngoài ra, đây còn là nơi hoạt động phục vụ mục đích và nhiệm vụ chính trị trong từng thời kỳ.

Trong tổng số 373 hiện vật còn lưu giữ trong bảo tàng, có 41 hiện vật khoa học, 10 hiện vật sành, sứ, thuỷ tinh, 43 hiện vật bằng đất đá, quặng: 83 hiện vật bằng giấy, 46 hiện vật bằng vải, 57 hiện vật bằng đồ mộc; 71 hiện vật bằng kim loại; 6 hiện vật bằng xương, sừng, ngà, da; các hiện vật khác là 16. Tổng số ảnh maket trong bảo tàng là 865 ảnh; có 23 tập phim với hơn 2.000 phim.

Các hiện vật phân theo thể loại gồm: khảo cổ (40); tài nguyên (16); dân tộc học (88); hiện vật chống Pháp và chống Mỹ (229). Hàng năm, bảo tàng đón hàng trăm lượt khách đến tham quan, nghiên cứu và học tập. Với tầm quan trọng đó, trong tương lai không xa, bảo tàng sẽ được nâng cấp, đầu tư và xây dựng thêm để thực sự là một bảo tàng dân tộc miền núi Nghệ An.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực