Trưng cầu ý kiến tác phẩm Cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu hiệu (Slogan) du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023

23/11/2023
9
3874
Từ ngày 25/11 đến hết ngày 09/12/2023, Ban Tổ chức cuộc thi sáng tác biểu trưng và khẩu hiệu du lịch tỉnh Nghệ An năm 2023 tổ chức trưng cầu ý kiến đóng góp bình chọn của nhân dân vào vòng chung khảo cuộc thi. Đây là một hoạt động nhằm tham khảo ý kiến đánh giá của công chúng nhằm có thêm cơ sở lựa