Mở cửa: 07:00 - Đóng cửa: 23:50

Số điện thoại:

Địa chỉ: TT. Hoà Bình, Tương Dương, Nghệ An, Việt Nam Thị trấn Hòa Bình, Huyện Tương Dương, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

Karaoke Hòa Bình

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)