Mở cửa: 00:35 - Đóng cửa: 23:55

Số điện thoại:

Địa chỉ: Muong Thanh Group Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

Rạp chiếu phim VRC

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)