Open Time: 06:00 - Close Time: 22:59

Phone:

Address: 139 Duong 1/5 - TT, Nghia Dan, Nghe An, Viet Nam Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

BIDA CLUB QUANG THƯƠNG

Introduce:

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img