Mở cửa: 06:00 - Đóng cửa: 22:59

Số điện thoại:

Địa chỉ: 139 Đường 1/5 - TT, Nghĩa Đàn, Nghệ An, Việt Nam Thị trấn Nghĩa Đàn, Huyện Nghĩa Đàn, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

BIDA CLUB QUANG THƯƠNG

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)