Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng
Đền Đức Hoàng

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: quangluat95@gmail.com

Địa chỉ: Xã Yên Sơn, huyện Đô Lương Xã Yên Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

Đền Đức Hoàng ở xã Yên Sơn, huyện Đô Lương không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc ở xứ Lường Vào đầu thế kỷ thứ 16 nhà hậu Lê suy vong, loạn lạc. Hoàng thân quốc thích của nhà Lê chạy khắp nơi mai danh ẩn tích. Theo truyền thuyết, vợ của Vua Quang Thiệu là bà Bùi Thị Ngọc Thụy, lúc đó đang có mang chạy về quê ở vùng Diêm Tràng để ẩn náu. Tại đây bà đã sinh ra một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, tướng mạo khác thường đặt tên là Ninh. Bề tôi của nhà Lê là tướng Nguyễn Kim, khởi binh ở Ai Lao (Lào) muốn tìm con cháu của nhà Lê để làm minh chủ, bèn sai tướng sỹ và đích thân đi tìm Lê Ninh ở Nghệ An. Sau nhiều gian nan, vất vả, khó khăn. Nguyễn Kim cũng đã tìm được Lê Ninh và rước Lê Ninh sang Ai Lao, lập ngôi Hoàng Đế đặt niên hiệu là Nguyên Hòa. Lê Trang Tôn đứng lên khôi phục vương triều nhà Lê, Lúc ấy Vua Lê Trang ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đền Đức Hoàng ở xã Yên Sơn, huyện Đô Lương không chỉ là di tích lịch sử nổi tiếng mà còn là một công trình kiến trúc nghệ thuật đặc sắc ở xứ Lường

Vào đầu thế kỷ thứ 16 nhà hậu Lê suy vong, loạn lạc. Hoàng thân quốc thích của nhà Lê chạy khắp nơi mai danh ẩn tích. Theo truyền thuyết, vợ của Vua Quang Thiệu là bà Bùi Thị Ngọc Thụy, lúc đó đang có mang chạy về quê ở vùng Diêm Tràng để ẩn náu. Tại đây bà đã sinh ra một cậu con trai khôi ngô tuấn tú, tướng mạo khác thường đặt tên là Ninh. Bề tôi của nhà Lê là tướng Nguyễn Kim, khởi binh ở Ai Lao (Lào) muốn tìm con cháu của nhà Lê để làm minh chủ, bèn sai tướng sỹ và đích thân đi tìm Lê Ninh ở Nghệ An. Sau nhiều gian nan, vất vả, khó khăn. Nguyễn Kim cũng đã tìm được Lê Ninh và rước Lê Ninh sang Ai Lao, lập ngôi Hoàng Đế đặt niên hiệu là Nguyên Hòa. Lê Trang Tôn đứng lên khôi phục vương triều nhà Lê, Lúc ấy Vua Lê Trang Tôn mới 19 tuổi. 

          Khi vừa lên ngôi Vua, Lê Trang Tôn biết trọng người tài, nghe lời phải, làm việc hay, biết vỗ về động viên tướng sỹ, thưởng công xứng đáng nên động viên được quân sỹ, nhân dân kính nể.    

Sử cũ đã ca ngợi rằng:

                        “ Nhất trận chiến Mạc triều câu phá đảm

                          Trung quân lạc hứng khải hoàn ca”

Nghĩa là :

                           Một trận quân thù đều vỡ mật

                           Trong quân vui sướng khải hoàn ca .

          Hồi bấy giờ, Vua Lê Trang Tôn nhiều lần thân chinh đi dẹp giặc, do giãi nắng dầm sương, việc binh nhung có phần phức tạp. Do vậy nhiễm bệnh không khỏi. Ngày 29 tháng giêng năm Mậu Thân 1.548 thì mất. Thần dân ai cũng đều thương tiếc nhà Vua. Con của Vua là Hoàng Thái Tử Huyên lên ngôi lấy niên hiệu là Thuận Bình. Năm thứ nhất đã lập Đền thờ Vua cha lấy niên hiệu là Trang Tôn.

          Nhân dân ghi nhớ công ơn của vị Vua đã có công khai khẩn đất đai, mở mang cả một vùng rộng lớn tạo cho muôn dân có cuộc sống ổn định (Hiện còn có các vùng Như Đồng chọ lác Tràng Sơn, Yên, Văn, Bàu Vua Văn Sơn… lại có công dẹp loạn, bình trị yên dân là một trong những người chấn hưng đất nước thời hậu Lê nên đã lập bài vị : Minh đức cung thiên thần trí nhân Trang Tông dụ Hoàng đế ”rước vào thờ phụng trong Đền .

 

 

 

Từ thời Lê, hàng năm nhân trong vùng đều tổ chức lễ rước kiệu Từ Đình Long Thái (xã Thái Sơn) Về Đền Đức Hoàng vào ngày 29 tháng giêng và ngày 16/6 âm lịch. Đây là những ngày hội lớn của nhân dân Đô Lương nói chung và vùng Diêm Tràng nói riêng. Do những biến động thăng trầm của lịch sử, đền bị xuống cấp, lễ rước đã không được tiến hành nữa, song nhưng năm gần đây Lễ hội Đền Đức Hoàng đã được khôi phục dần và đặc biệt sau khi Đền Đức Hoàng được Bộ Văn Hóa thông tin công nhận là di tích lịch sử Quốc Gia tại quyết định số 51 ngày 12/01/1996. Đền được tôn tạo do công lao đóng góp công đức của các nhà hảo tâm và ngân sách Nhà nước đầu tư. Đến nay những nét đẹp truyền thống và lễ hội đã từng bước được khôi phục dần. Đền Đức Hoàng đã và đang trở thành một điểm du lịch, một di tích danh lam thắng cảnh trong tâm thức của người dân chúng ta .

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí