Mở cửa: 00:00 - Đóng cửa: 23:59

Số điện thoại: 0947375656

Địa chỉ: Khối Dốc Cao, Tx. Thái Hòa, Nghệ An Phường Hoà Hiếu, Thị xã Thái Hòa, Tỉnh Nghệ An

Cổng TTĐT Du Lịch

Tĩnh Sáng Đường

Giới thiệu:

Bản đồ

Những điểm lân cận

Nhận xét và đánh giáTất cả
(Từ tổng số nhận xét)