Đi đền chùa đầu năm

Đi đền chùa đầu năm
 • Từ ngày 17/01/2022
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 11 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 11 địa điểm
 • 08:16
  Đền Cuông Miễn phí

  Xã Diễn An, Huyện Diễn Châu, Tỉnh Nghệ An

 • 09:02
  Nhà Hàng Danh béo Miễn phí

  Xã An Hòa, Huyện Quỳnh Lưu,

 • 09:47
  Đền Cờn Miễn phí

  Phường Quỳnh Phương, Thị xã Hoàng Mai, Tỉnh Nghệ An

 • 12:09
  Nhà hàng Dê Cầu Đòn Miễn phí

  Tỉnh Nghệ An

 • 12:54
  Điểm du lịch tâm linh Đền Bạch Mã Miễn phí

  Xã Võ Liệt, Huyện Thanh Chương, Tỉnh Nghệ An

 • 14:00
  Điểm du lịch đền Quả Sơn Miễn phí

  Xã Bồi Sơn, Huyện Đô Lương, Tỉnh Nghệ An

 • 15:00
  Mộ và đền thờ Mai Hắc Đế Miễn phí

  Xã Vân Diên, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 16:00
  Đền Hoàng Mười Miễn phí

  Xã Hưng Thịnh, Huyện Hưng Nguyên, Tỉnh Nghệ An

 • 17:00
  Núi Dũng Quyết và khu vực Phượng Hoàng Trung Đô Miễn phí

  Phường Trung Đô, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

 • 18:00
  Đình Long Vân Miễn phí

  Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

 • 21:12
  Nhà hàng Hường Cầu Miễn phí

  Thị trấn Nam Đàn, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

Bình Luận và Đánh Giá

Đánh giá
Tất cả
( bình luận)

Đăng nhập để đánh giá

Bạn cần phải hoặc Đăng ký tài khoản mới để được bình luận.