Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV
Bảo tàng Quân Khu IV

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại:

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: quangluat95@gmail.com

Địa chỉ: phường Bến Thủy - thành phố Vinh Phường Bến Thủy, Thành phố Vinh, Tỉnh Nghệ An

Bảo tàng Quân khu 4, tọa lạc tại số 189 đường Lê Duẩn, phường Trung đô, Thành phố Vinh. Bảo tàng Quân khu 4, được thành lập ngày 22/12/1966, trực thuộc Cục Chính trị/Quân khu 4. Bảo tàng Quân khu 4 được xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam.  Bảo tàng quân khu 4 là nơi lưu giữ, trưng bày tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo tàng mở cửa vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần. Bảo tàng quân khu 4 ra đời sớm trong hệ thống Bảo tàng Quân đội, trải qua 56 năm xây dựng, phát triển, Bảo tàng Quân khu 4 luôn thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa quân sự tiêu biểu của quân và dân trên địa bàn Quân khu 4. Bằng ngôn ngữ riêng ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

 Bảo tàng Quân khu 4, tọa lạc tại số 189 đường Lê Duẩn, phường Trung đô, Thành phố Vinh. Bảo tàng Quân khu 4, được thành lập ngày 22/12/1966, trực thuộc Cục Chính trị/Quân khu 4. Bảo tàng Quân khu 4 được xếp hạng Hai theo quyết định xếp hạng Bảo tàng Việt Nam. 

Bảo tàng quân khu 4 là nơi lưu giữ, trưng bày tuyên truyền giới thiệu các tài liệu, hiện vật có giá trị lịch sử, văn hoá, khoa học phản ánh quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng vũ trang Quân khu 4 trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Bảo tàng mở cửa vào các ngày thứ Ba, thứ Năm và Chủ nhật hàng tuần.

Bảo tàng quân khu 4 ra đời sớm trong hệ thống Bảo tàng Quân đội, trải qua 56 năm xây dựng, phát triển, Bảo tàng Quân khu 4 luôn thực hiện tốt nhiệm vụ nghiên cứu, sưu tầm, lưu giữ và phát huy giá trị văn hóa quân sự tiêu biểu của quân và dân trên địa bàn Quân khu 4. Bằng ngôn ngữ riêng của mình, đã tái hiện sinh động những chiến công vẻ vang, sự hy sinh anh dũng của quân, dân Quân khu 4 trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đến nay Bảo tàng đã hình thành hệ thống trưng bày hoàn chỉnh có diện tích 13.000 m2, lưu giữ, bảo quản hơn 20.000 hiện vật, tài liệu, trong đó có 2000 di vật liệt sỹ.

Đến với bảo tàng quân khu 4 du khách được tham quan 3 không gian cùng các hiện vật sống động: không gian tưởng niệm, không gian trưng bày trong nhà và không gian trưng bày ngoài trời với rất nhiều hiện vật vô giá thể hiện sự quan tâm của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh và nhân dân cả nước, bạn bè quốc tế đối với cuộc chiến chính nghĩa chống lại giặc ngoại xâm của Lực lượng vũ trang Quân khu. 

Với không gian tưởng niệm và lưu giữ các di vật của các liệt sỹ, tại đây lưu gữi hơn 2000 hiện vật, di vật của các liệt sĩ như: chiếc cối giã trầu được làm từ vỏ đạn, Chiếc lược làm từ mảnh xác máy bay, bức ảnh người mẹ, những trang thư của người lính,.... Không chỉ là một địa điểm tham quan bình thường, nơi đây còn là nơi giúp cho gia đình các liệt sĩ tìm được phần mộ của các anh. Bởi vậy, Nhà tưởng niệm và trưng bày di vật liệt sĩ đã trở thành điểm đến của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đồng bào trên cả nước và du khách nước ngoài.

Không gian trưng bày trong nhà nhà với 10,000 hiện vật được trưng bày theo 6 chủ đề: 

- Đảng, Nhà nước và Bác Hồ đối với LLVT QK4.

- Vị trí chiến lược và truyền thống vẻ vang.

- Hậu phương Thanh - Nghệ Tĩnh và chiến trường Bình - Trị - Thiên trong kháng chiến chống thực dân Pháp. 

- Chiến trường Quân khu 4 trong chiến tranh chống đế quốc Mỹ xâm lược.

- Tình đoàn kết quốc tế trong sáng, thủy chung.

- Thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tiếp tục đến với không gian trưng bày ngoài trời du khách được khám phá sự kết hợp hài hòa giữa di tích Bác Hồ về thăm LLVT Quân khu 4 với các công trình kiến trức tiêu biểu như: Cụm phù điêu khắc họa truyền thống yêu nước, những chiến công vẻ vang của quân và dân Quân khu 4; nhiều loại vũ khí lớn của các đơn vị anh hùng đã lập chiến công trên các mặt trận. Thông qua các hiện vật: bệ phóng tên lửa, xe tăng, máy bay Bác Hồ,....

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí