Đền Hồng Long
Đền Hồng Long
Đền Hồng Long
Đền Hồng Long
Đền Hồng Long
Đền Hồng Long
Đền Hồng Long
Đền Hồng Long
Đền Hồng Long
Đền Hồng Long
Đền Hồng Long
Đền Hồng Long

Tham quan chế độ CAMERA

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Địa chỉ: Xã Hồng Long, Huyện Nam Đàn, Tỉnh Nghệ An

ĐỀN HỒNG LONG (ĐỀN THÁP NHẠN) Đền Nhạn Tháp (hay còn được gọi là đền Hồng Long) tại xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, có từ thời Lý, được trùng tu lớn vào thời Nguyễn để tưởng nhớ Lý Nhật Quang (người con thứ tám của Vua Lý Thái Tổ). Đền Nhạn Tháp có kiến trúc gồm 2 toà bái đường và 1 hậu cung xếp thành hình chữ '' Đinh''. Thời bấy giờ do việc quản lý lỏng lẻo, nhiều cuộc nổi dậy ở Nghệ An có tính chất phản loạn, gây sự phiền nhiễu cho nhân dân, triều đình phải nhiều phen dẹp loạn. Năm 1041, Lý Nhật Quang được cử về làm Tri châu ở Nghệ An, nhờ sáng dạ thông minh, ông đã đề ra nhiều biện pháp quản lý xã hội, ban hành nhiều chính sách an dân, hết sức coi trọng việc phát triển kinh tế, khuyến khích, hướng dẫn nhân dân mở mang nghề nghiệp, đắp đê chống lũ… khai thác mọi tiềm năng của vùng đất xứ Nghệ. Ông qua đời vào ngày 17 tháng 8 năm 1057. Để tưởng nhớ công đức của ông, cứ 5 năm một lần, nhân dân xã ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

ĐỀN HỒNG LONG (ĐỀN THÁP NHẠN)

Đền Nhạn Tháp (hay còn được gọi là đền Hồng Long) tại xã Hồng Long, huyện Nam Đàn, có từ thời Lý, được trùng tu lớn vào thời Nguyễn để tưởng nhớ Lý Nhật Quang (người con thứ tám của Vua Lý Thái Tổ). Đền Nhạn Tháp có kiến trúc gồm 2 toà bái đường và 1 hậu cung xếp thành hình chữ '' Đinh''. Thời bấy giờ do việc quản lý lỏng lẻo, nhiều cuộc nổi dậy ở Nghệ An có tính chất phản loạn, gây sự phiền nhiễu cho nhân dân, triều đình phải nhiều phen dẹp loạn. Năm 1041, Lý Nhật Quang được cử về làm Tri châu ở Nghệ An, nhờ sáng dạ thông minh, ông đã đề ra nhiều biện pháp quản lý xã hội, ban hành nhiều chính sách an dân, hết sức coi trọng việc phát triển kinh tế, khuyến khích, hướng dẫn nhân dân mở mang nghề nghiệp, đắp đê chống lũ… khai thác mọi tiềm năng của vùng đất xứ Nghệ. Ông qua đời vào ngày 17 tháng 8 năm 1057. Để tưởng nhớ công đức của ông, cứ 5 năm một lần, nhân dân xã Hồng Long - Nam Đàn lại tổ chức lễ hội đền với nhiều nghi lễ quan trọng vào dịp rằm tháng 3 âm lịch.

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Giải trí